Шистов газ

Официален сайт Чиста България

Документи


ХИМИКАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ХИДРАВЛИЧНОТО РАЗБИВАНЕ – 18.04.2011 (Превод)

ХИМИКАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ХИДРАВЛИЧНОТО РАЗБИВАНЕ – 18.04.2011 (Оригинал)


Конкурс на фирми за добив на шистов газ в България


Разрешение на Шевпон решение 427 на МС от 16.06.2011 г. (ДВ бр. 47/2011)

Карта на блок „1 Нови Пазар“


Разрешение на Park Place Energy Corp РЕШЕНИЕ № 718 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2010 Г

Интервю

блок 1-11 Вранино


Разрешение на Концесионери: „Овергаз Инк.“АД, „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“

блок „Провадия“


Разрешение на Концесионери: „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“ и „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД
блок B1 Голица


Доклад на Ривъркийпър за въздействието на индустриалното добиване на шистов газ върху околната среда в САЩ (превод) Септември 2010

Доклад на Ривъркийпър за въздействието на индустриалното добиване на шистов газ върху околната среда в САЩ (Оригинал) Септември 2010


проф. Константин Щерев – Научни разяснения относно рисковете при използване на технологията хидравлично разбиване – 01.09.2011


инж. Огнян Кованджийски – ПРОУЧВАНЕТО ЗА ШИСТОВ ГАЗ НОСИ ЕКОЛОГИЧЕН РИСК В РЕГИОНА – 04.07.2011


проф. Нина Дюлгерова – ДОБИВЪТ НА ШИСТОВ ГАЗ Е ЗАПЛАХА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА -08.05.2011


ОБЗОР И АНАЛИЗ – Права за проучване и добив на нефт и газ в България през периода 01.01.2000г.15.10.2011г.


ХРОНОЛОГИЯ НА РЕШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРАВА ЗА ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ В БЪЛГАРИЯ


ПОСЛЕДНИ ДАННИ ЗА ТЕРЕНИТЕ С ПРАВА ЗА ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ В БЪЛГАРИЯ


ВИДОВЕ ТЕРЕНИ (ВЪЗНИКНАЛИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ) ЗА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ В БЪЛГАРИЯ


Закон забраняващ  добивът на шистов газ във Франция


 

ИБЕИ-БАН – Оценка на риска при проучване и добив на шистов газ – 19.07.2011


Писмо от Шеврон до Общински съвет Разград – 19.09.2011


Закон забраняващ  добивът на шистов газ във Франция

 


На английски
Доклад на Европейския парламент за въздействието на добива на шистов газ върху околната среда и човека 06-2011


Резултати от изследване здравето на настоящи и бивши резиденти на Диш/Кларк Тексас


Филми

Gasland

Суровата истина за Шеврон

Шистов ад (2011)

Треска за газ / Gasrausch (2010)


Клипове

Клипове от http://shalegas-bg.eu/video-clips/

Клипове от http://www.nonaugazdeschiste-bulgarie.org/


ОТ УПОР. ШИСТОВ ГАЗ ИЛИ АД ПОД НЕБЕТО. СКАТ

ШИСТОВ ГАЗ.ПЛАН ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

НЕ НА ШИСТОВИЯ ГАЗ!

Борисов за подкрепа на мораториум върху шистовия газ

ТРЕСКА ЗА ШИСТОВ ГАЗ. “Уикенд с Миа Сантова” по TV7 26.11.11


Аудио интервю

Интервюто от 26.11 по БНР с Калина Андролова и Мариана Христова


Други

И. Аврамов отговаря на доц. Р. Наков за Шистовия газ

Решения на МС за природен газ и нефт

Тук може да прегледате решенията на Министерски съвет задавани концесии и започнати процедури за природен газ и нефт на територията и акваторията на Република България. Разглеждания период е 2009-2011 година. Приложените документи са извадки от Държавен вестник и официалния вестник на ЕС.

Приложени документи

88/2011 – решение 791- Блок 1-21 Хан Аспарух – Черно море – процедура

50/2011 – решение 481 – Галата – Континентален шелф – предварително изпълнение

37/2010 – решение 302 – Блок B1 Голица – проучване, удължаване на срока

50/2011 – решение 414 – Галата – Континентален шелф – проучване, удължаване на срока

47/2011 – решение 427 – Блок 1 Нови Пазар – Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна – проучване

13/2011 – решение 69 – Блок 1-14 Силистар – Континентален шелф – проучване

10/2011 – решение 767 – Блок 2 Силистра – Силистра, Добрич – проучване, процедура

1/2011 – решение 890 – Блок 1-20 Никопол – Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново – проучване, процедура

102/2011 – решение 889 – Блок 5 Бяла – Русе, Търговище, Велико Търново – проучване, процедура

102/2010 – решение 888 – Блок 4 Кубрат – Русе, Разград, Силистра – проучване, процедура

99/2010 – решение 876 – Блок 1-18 Тракия – Хасково – проучване

90/2010 – решение 799 – Шабла – Черноморски шелф – проучване, удължаване на срока

83/2010 – решение 751 – Блок А-Ловеч – Монтана, Враца, Ловеч, Плевен – проучване, удължаване на срока

80/2010 – решение 719 – Калиакра – Континентален шелф – добив

80/2010 – решение 718 – Блок 1-11 Вранино – Добрич – проучване

65/2010 – решение 591 – Блок 1-17 Овча Могила – Плевен, Велико Търново – проучване

65/2010 – решение 583 – Каварна – Континентален шелф – добив

47/2010 – решение 396 – Блок 1-3 Ъглен – Ловеч, Плевен – проучване, удължаване на срока

45/2010 – решение 380 – Блок 1-16 Градище – Ловеч, Габрово, Велико Търново – проучване

45/2010 – решение 379 – Блок Килифарево – Велико Търново – проучване

28/2010 – решение 177 – Блок 1-12 Кнежа – Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново – проучване

6/2010 – решение 9 – Блок Провадия – Североизточна България – проучване

28/2009 – решение 222 – Блок Добрич – Добрич – проучване, удължаване на срока

12.05.2010 – с 237/22 – р300 – Блок 1-10 Ботево – ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

12.05.2010 – с 236/11 – р299 – Блок 1-6 Пелово – ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

12.05.2010 – с 236/12 – р298 – Блок 1-9 Мизия – ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

12.05.2010 – с 237/21 – р297 – Блок 1-5 Деветаки – ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

12.05.2010 – с 237/23 – р296 – Блок 1-8 Алтимир – ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

11.05.2010 – с 236/10 -р292 – Блок 1-7 Търнак – ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

20/2009 – решение 129 – Блок 1-6 Пелово – Плевен – проучване, процедура

20/2009 – решение 128 – Блок 1-7 Търнак – Плевен, Враца – проучване, процедура

20/2009 – решение 127 – Блок 1-8 Алтимир – Враца, Плевен – проучване, процедура

16/2009 – решение 90 – Блок А-Ловеч – Монтана, Враца, Ловеч, Плевен – проучване, удължаване на срока

11/2008 – решение 844 – Блок 1-10 Ботево – Враца, Монтана – проучване, процедура

11/2008 – решение 843 – Блок 1-9 Мизия – Враца – проучване, процедура


 
Решение Дата Решение Номер Зона Наименование Области Площ в кв.км Срок в години Проучване (П)
Добив (Д)
Концесионер
04.11.2011 804 Блок 1-19 Свети Атанас Черно море 1318 5 П Процедура
31.10.2011 791 Блок 1-21 Хан Аспарух Черно море 14 220 5 П Процедура
18.03.2011 165 Блок 3 Цар Калоян Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново 4068 5 П Процедура
24.06.2011 481 Галата Континентален шелф 1786.86 2 П „Мелроуз Рисорсиз“ ООД
16.06.2011 427 Блок 1 Нови Пазар Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна 4398 5 П „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън“ ЕООД
03.02.2011 69 Блок 1-14 Силистар Континентален шелф 6935.57 5 П „Ледербел БГ“ ООД
22.10.2010 767 Блок 2 Силистра Силистра, Добрич 2652 5 П Процедура
20.12.2010 890 Блок 1-20 Никопол Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново 1962 5 П Процедура
20.12.2010 889 Блок 5 Бяла Русе, Търговище, Велико Търново 2042 5 П Процедура
20.12.2010 888 Блок 4 Кубрат Русе, Разград, Силистра 2457 5 П Процедура
13.12.2010 876 Блок 1-18 Тракия Хасково 940.12 5 П „Овергаз Инк.“АД
09.11.2010 799 Шабла Черноморски шелф 2290 2 П „Проучване и добив на нефт газ“ АД
15.10.2010 751 Блок А-Ловеч Монтана, Враца, Ловеч, Плевен 2330 1 П „Дайрект петролеум България“ ЕООД
04.10.2010 719 Калиакра Континентален шелф 18.9895 7 Д „Мелроуз Рисорсиз“ ООД
04.10.2010 718 Блок 1-11 Вранино Добрич 397.42 5 П „Парк Плейс Енерджи Корп“
06.08.2010 591 Блок 1-17 Овча Могила Плевен, Велико Търново 260,96 5 П „Проучване и добив на нефт газ“ АД
06.08.2010 583 Каварна Континентален шелф 4.36 10 Д „Мелроуз Рисорсиз“ ООД
14.06.2010 396 Блок 1-3 Ъглен Ловеч, Плевен 6.627 2 П „Дайрект петролеум България“ ЕООД
07.06.2010 380 Блок 1-16 Градище Ловеч, Габрово, Велико Търново 1885.04 5 П „Група за научни излседвания и сервиз“ ЕООД
07.06.2010 379 Блок Килифарево Велико Търново 20 5 П „Група за научни излседвания и сервиз“ ЕООД
12.05.2010 302 Блок В1 Голица виж в решението 696 2 П „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“ и „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД
30.03.2010 177 Блок 1-12 Кнежа Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново 1348.45 5 П „Проучване и добив на нефт газ“ АД
13.01.2009 9 Блок Провадия Североизточна България 1787 3 П „Овергаз Инк.“АД, „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“
06.04.2009 222 Блок Добрич Добрич 799.1 2 П „Русгеоком БГ“ ЕАДПроучванията и добивът на шистов газ водят до:

1. Отровена питейна ВОДА

2. Токсични и радиоактивни ПОЧВИ

3. Замърсен ВЪЗДУХ

4. Рак и нелечимми БОЛЕСТИ

5. Измиране на ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ

6. Свлачища и ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

 

Какво можеш да направиш за да спасиш България и своя роден край

Информирай всички свой близки и приятели за проблема възможно най-скоро. Нека и те да предадат щафетата. Все още има много българи които не са запознати с проблема.

Вкючи се в регионалните Фейсбук групи – там работим реално по този проблем.

 

Какво още трябва да знаем

1. Франция забрани добиването на шистов газ със закон!

2. Великобритания прекрати сондажите заради земетресения!

3. Добивът на шистов газ е преустановен в много щати и градове като: Ню Йорк, Пенсилвания, Ню Джърси, Квебек, Питсбърг и Бъфъло!

4. Всяко пробиване изисква м/у 4 и 26 милиона литра вода!

5. Ползва се смес от над 576 химикала, пазени в корпоративна тайна.

6. Документирани са много случаи на примесване на питейната вода с метан!

7. В Еквадор над 1500 души са болни или загинали поради безотговорни действия на “Шеврон”

Статии

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: